Lao Động xin cập nhật điểm chuẩn của Trường Đại học Bách Khoa TPHCM để thí sinh và độc giả theo dõi.

Theo Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển theo điểm thi THPT QG sẽ phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG bản chính hạn chót 17h ngày 7.8.2017.
Sau thời hạn trên, các thí sinh không nộp giấy xác nhận sẽ không được nhập học.
Ngoài ra, nhà trường cũng lưu ý thêm:
- Từ 15h ngày 1.8.2017: Tra cứu kết quả trúng tuyển và thông tin nhập học
Tra cứu tại www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh. Mỗi thí sinh có mã số nhập học và ngày giờ nhập học riêng.
- Từ 2 - 7.8.2017: Chuẩn bị giấy tờ nhập học. (Thí sinh cần điền thông tin lý lịch trực tuyến, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nhập học trước khi đến nhập học).
Thí sinh phải đem Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia bản chính để nộp cho trường để xác nhận nhập học, thí sinh nên photo và sao y bản chính để sử dụng vào các việc khác.