Theo thống tư số 03/2014 thì chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT sẽ có hai loại đó là chuẩn kĩ năng công nghệ thông tin cơ bản bao gồm 6 modul và chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin nâng cao bao gồm 9 modul. Hiện nay trên toàn quốc có những chứng chỉ tin học sau đáp ứng yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTT đó là:

Chứng chỉ tin học IC3: Là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính do tổ chức tin học thế giới Ceriport ( Hoa Kỳ) cấp mà đại diện đơn vị tại Việt Nam là công ty IIG theo công văn số 2819/BTTTT ngày 31 tháng 08 năm 2015. 

Chứng chỉ tin học IC3

Chứng chỉ tin học ICDL: Là bộ chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin chuẩn Châu âu ECDL theo công văn số 3712/BTTTT – CNTT ngày 13/11/2015.

Chứng chỉ tin học ICDL

Chứng chỉ kỹ năng công nghệ thông tin do Viện CNTT –ĐHQG Hà Nội cấp theo chương trình đào tạo kĩ năng chuẩn công nghệ thông tin của viện công nghệ thông tin được thẩm định bởi Hội đồng khoa học, có sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, vụ Công Nghệ Thông tin, Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội theo công văn số 1619/BTTTT – CNTT ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ thông tin và truyền thông.

Chứng chỉ kỹ năng CNTT

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do các trung tâm sát hạch có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tại thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ TTTT và Bộ giáo dục và đào tạo. Theo thông tư này thì các trung tâm sát hạch cần đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngân hàng câu hỏi, phần mềm thi…

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Như vậy người học có thể lựa chọn thi lấy chứng chỉ tại IIG, ICDL, Viện CNTT và chứng chỉ theo Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BGĐT-BTTTT  đều đạt chuẩn theo quy định mới.

Công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển, ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực trong đời sống, xã hội. Chứng chỉ tin học đáp ứng thông tư 03/2014/TT-BTTTT sẽ là thước đo cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có cơ sở đánh giá trình độ CNTT của người lao động, phục vụ cho sự phát triển của đơn vị