Quy hoạch một đằng, bổ nhiệm một nẻo

Sau khi Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Hà (huyện Thanh Chương) Phan Văn Khang nghỉ hưu, nhà trường này đã giới thiệu 2 phó hiệu trưởng (trong nguồn quy hoạch vào chức danh hiệu trưởng) là cô Lê Thị Kim Nhung và cô Trần Thị Châu. Do thiếu thống nhất giữa địa phương và Phòng GDĐT cho nên phòng đã cử cán bộ về trường để lấy phiếu tín nhiệm, trong đó quy định không được giới thiệu người ngoài trường, được phép giới thiệu người không có trong quy hoạch.

Số phiếu thăm dò được phát ra là 28, thu vào chỉ có 25 phiếu nhưng biên bản kiểm phiếu không hề thể hiện. Kết quả, cô Trần Thị Châu được 4 phiếu, cô Lê Thị Kim Nhung được 12 phiếu. Và, lạ hơn là có đến 9 phiếu giới thiệu cô Nguyễn Thị Lộc là người ngoài trường về làm hiệu trưởng, điều không có trong quy định.

Tuy nhiên, cả ba cô giáo trên đều không được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, mà ông Nguyễn Hoài Nam lại tham mưu cho UBND huyện ra quyết định bổ nhiệm người khác, không thuộc quy hoạch, không phải nguồn tại chỗ.

Trường THCS Thanh An cần bổ nhiệm một phó hiệu trưởng. Đích thân ông trưởng phòng về trường này chỉ đạo lấy phiếu thăm dò. Có ba thầy giáo được lấy phiếu tín nhiệm, kết quả: Thầy Lê Văn Minh 11 phiếu (chiếm 34,3%), thầy Nguyễn Ngọc Nam 8 phiếu (chiếm 25%) và thầy Phan Văn Tứ 13 phiếu (chiếm 40,7%). Rõ ràng là số phiếu tín nhiệm thầy Minh thấp hơn thầy Tứ, nhưng ông Nam vẫn tham mưu để Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm cho thầy Minh làm phó hiệu trưởng.

Do cấp dưới?

Ông Phan Duy Tính- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thanh Chương- thừa nhận có chuyện sai phạm trong quy trình bổ nhiệm cán bộ ở Phòng  GDĐT huyện. Cụ thể, sai quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Hà và một phó hiệu trưởng Trường THCS Thanh An.

Trưởng phòng GDĐT Nguyễn Hoài Nam đã sai phạm trong quá trình tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo nói trên.

Ông Tính nói: “Do cán bộ cấp dưới thực hiện, chứ ông Nam không trực tiếp đi. Cái sai của ông Nam là người đứng đầu Phòng  GDĐT và tham mưu cho huyện ký quyết định bổ nhiệm, nhưng đã bỏ qua một số bước. Hiện ông Nam đã phải nhận hình thức kỷ luật là khiển trách”.

Dù đang trong thời gian thi hành kỷ luật nhưng mới đây, ông Nguyễn Hoài Nam được chuyển công tác về Phòng Khảo thí – Sở GDĐT Nghệ An.