highlight zone
category news

“Tôi hoàn toàn thất vọng về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vừa công bố“

“Tôi hoàn toàn thất vọng về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vừa công bố“

“Tôi hoàn toàn thất vọng với bản sửa đổi lần này. Tôi cho rằng khi chưa có nhận thức đúng về bản chất, mục đích, nhiệm vụ giáo dục sẽ dẫn tới định hướng sai về chương trình, phương pháp giảng dạy và hình thức thi cử. Từ đó dẫn tới “dạy giả”, “học giả”, nhồi nhét, đánh đố, khoa trương hình thức mà không nắm được tinh thần, bản chất, cốt lõi của vấn đề”, ông Đào Tuấn Đạt - giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội nhận xét về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (GD PTTT) vừa được thông qua.

Lo cho văn hóa đọc khi thế hệ trẻ cúi đầu” với smartphone

Lo cho văn hóa đọc khi thế hệ trẻ cúi đầu” với smartphone

Văn hoá đọc sẽ không phát triển nếu còn “đói sách” và đất nước sẽ như thế nào với thế hệ trẻ - “một thế hệ trẻ cúi đầu” dành phần đa thời gian cho điện thoại, là những trăn trở được nêu lên tại Hội thảo “Sách cho trẻ em nông thôn miền núi” do Dự án Tủ sách Lam Sơn phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Hội khuyến học và Thư viện tỉnh Thanh Hóa tổ chức vừa qua.