Mosha and Motola - 2 con voi hiện đang được nuôi ở khu vực Quỹ bảo tồn Voi Châu Á ở bắc Thái Lan. Cách đây một thập kỷ, cả hai đều bị mất chân sau khi dẫm phải mìn, khi chúng còn là những voi con.
Chúng là những con voi đầu tiên được lắp chân giả cách đây nhiều năm, nhưng giờ khi chúng lớn hơn, các chuyên gia đã phải lắp lại chân giả mới và chịu lực tốt hơn cho chúng.
Mosha and Motola - 2 con voi hiện đang được nuôi ở khu vực Quỹ bảo tồn Voi Châu Á ở bắc Thái Lan. 

Mosha đã được lắp chiếc chân giả thứ 9 vào thứ 4 vừa rồi. Cách đây 10 năm, con voi cái này đã dẫm phải mìn ở khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Nó được đưa đến chăm sóc tại bệnh viện có liên hệ với Quỹ Voi Châu Á. Hai năm sau đó, bác sĩ Therdchai Jivacate đã lắp chân giả mới cho nó. Sau một thời gian nó trưởng thành thì lại được thay chân mới, chịu lực tốt hơn.

 

Cách đây một thập kỷ, cả hai đều bị mất chân sau khi dẫm phải mìn, khi chúng còn là những voi con.  

Ông Therdchai Jivacate cho biết, việc lắp chân giả giúp voi bước đi cân bằng hơn, nếu không xương sống của nó sẽ bị vẹo và có thể sẽ chết. Khi lắp chiếc chân giả đầu tiên, Mosha mới nặng 600kg, con bây giờ, trọng lượng của nó là 2 tấn.
Trong khi đó, Motala dẫm phải mìn cách đây 16 năm. Nó là con voi thứ 2 được lắp chân giả, sau Mosha. KHu vực biên giới Thái Lan - Myanmar vẫn còn rải rác nhiều bom mìn con sót lại sau các cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa phiến quân và quân đội Myanmar.

 

 Chúng là những con voi đầu tiên được lắp chân giả cách đây nhiều năm, nhưng giờ khi chúng lớn hơn, các chuyên gia đã phải lắp lại chân giả mới và chịu lực tốt hơn cho chúng.
Motala dẫm phải mìn cách đây 16 năm. Nó là con voi thứ 2 được lắp chân giả, sau Mosha. KHu vực biên giới Thái Lan - Myanmar vẫn còn rải rác nhiều bom mìn con sót lại sau các cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa phiến quân  và quân đội Myanmar  
Mosha đã được lắp chiếc chân giả thứ 9 vào thứ 4 vừa rồi. Cách đây 10 năm, con voi cái này đã dẫm phải mìn ở khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Nó được đưa đến chăm sóc tại bệnh viện có liên hệ với Quỹ Voi Châu Á. Hai năm sau đó, bác sĩ Therdchai Jivacate đã lắp chân giả mới cho nó. Sau một thời gian nó trưởng thành thì lại được thay chân mới, chịu lực  tốt hơn. 
 
Ông Therdchai Jivacate cho biết, việc lắp chân giả giúp voi bước đi cân bằng hơn, nếu không xương sống của nó sẽ bị vẹo và có thể sẽ chết.  
 
 
Khi lắp chiếc chân giả đầu tiên, Mosha mới nặng 600kg, con bây giờ, trọng lượng của nó là 2 tấn.