Hội thảo nhằm mục đích đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam nói chung và các tỉnh phía Bắc nói riêng, tìm ra cách thức hiệu quả tạo sự liên kết và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch với các cơ sở đào tạo du lịch trong công tác đào tạo phát triển nguồn lực.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xã hội, triển khai tốt Nghị quyết số 08 của Đảng về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, hội thảo tập chung thảo luận một số vấn đề đang "nóng" hiện nay gồm: Thực trạng nguồn nhân lực trên địa bàn các tỉnh phía Bắc; Thực trạng về công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại các cơ sở đào tạo các tỉnh phía Bắc; Các vấn đề quản lý nhà nước nhà nước về du lịch và kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kì hội nhập ASEAN; Sự thống nhất chương trình chung cho các cơ sở đào tạo với tiêu chí bám sát tiêu chuẩn kỹ năng nghề, tăng cường tỷ lệ thực hành, ngoại ngữ và tin học thí điểm đào tạo một số ngành nghề bằng tiếng Anh. Xây dựng khung chương trình đào tạo tiên tiến, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu xã hội; Xây dựng mối liên hệ có trách nhiệm giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp du lịch để có cơ chế đào tạo và sử dụng lực lượng sau đào tạo có hiệu quả cao.

Rất nhiều nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp tham dự Hội thảo tại Hạ Long. Ảnh: BTC. 

Trên cơ sở nhu cầu của việc làm, đơn đặt hàng từ các các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo xây dựng chỉ tiêu, tiêu chí đào tạo hàng năm. Các doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên thực hành tại cơ sở của mình, từ đó triển khai việc kiểm tra, tuyển dụng nhân viên sau khóa học…

Hội thảo nhận được 35 bài tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp và chuyên gia của các cơ sở đào tạo du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, về nguồn nhân lực, các doanh nghiệp du lịch… trong cả nước.

Tham dự hội thảo có hơn 150 đại biểu là đại diện cho các cơ quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, hoạt động giáo dục – đào tạo và dạy nghề; Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các tỉnh, thành, các cơ sở đào tạo du lịch của Quảng Ninh và các tỉnh thành trong cả nước; Các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, khách sạn, dịch vụ đạt chuẩn du lịch và các chuyên gia hàng đầu về du lịch…