Đoạn video này cho thấy một con đười ươi cái, tay phải cầm khúc cây, tay trái cầm cưa, chân dùng để giữ khúc cây ổn định chẳng khác nào một thợ mộc lành nghề.
Thậm chí thỉnh thoảng nó còn biết thổi cả mùn ở vết cưa đi để việc cưa được dễ dàng.
Đây là một cảnh quay trong một chương trình phát trên BBC.
Xem đười ươi cưa khúc cây: