Con gấu trên chạy ra khỏi rừng để tìm kiếm thức ăn. Sau đó, một người đàn ông đã quay ngang xe để chặn con gấu.
Những người dân gần đó đã dùng súng điện, thuốc an thần để khống chế nó.