Đây là lần đầu tiên, hội nghị thường niên về nguồn nhân lực du lịch với chủ đề “Thực hiện các tiêu chuẩn nghề du lịch VN điều chỉnh theo Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN vè nghề du lịch” được tổ chức, do sự phối hợp thực hiện của Phòng Thương mại Châu Âu tại VN (EuroCham), Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do Liên minh Châu Âu tài trợ và Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng - Khách sạn thuộc EuroCham.

Ông Kenneth Atkinson - Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng - Khách sạn thuộc EuroCham (bên phải ảnh) và bà Bree Creaser - đại diện Tập đoàn Accor trong phần thảo luận. Ảnh: L.Q.V 

Trọng tâm hội nghị nhằm làm rõ về tầm quan trọng và lợi ích của bộ tiêu chuẩn nghề du lịch VN (VTOS) và Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch (MRA-TP), để từ đó cải thiện sự phù hợp và tính hiệu quả của hệ thống tiêu chuẩn VTOS, đồng thời hình thành một cơ chế đối thoại thường trực và một mối quan hệ đối tác hiệu quả giữa khu vực nhà nước và tư nhân, nhằm nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng nguồn nhân lực du lịch VN.

Hội nghị thu hút sự tham gia đông đảo của các đơn vị hoạt động du lịch. Ảnh: L.Q.V