Các giải pháp được các doanh nghiệp đưa đến bao gồm: Giải pháp số hóa tạo lập CSDL dùng chung cho thành phố, Giải pháp số hóa tạo lập CSDL chuyên ngành tư pháp, Giải pháp hạ tầng thiết bị và bảo mật, Giải pháp dịch vụ công trực tuyến, Giải pháp phần mềm quản lý hộ tịch.

Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thanh Bình cho biết, nếu có cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tư pháp và khi tạo được cơ sở dữ liệu dùng chung và liên thông được với các cơ quan tư pháp và nhà nước quản lý được chính xác và minh bạch. Với giải pháp này, quy trình, thời gian tìm kiếm hồ sơ trích lục sao y khai sinh, khai tử hoặc kết hôn tại phòng Tư pháp quận trung bình từ 2-4h có thể rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 5s.

Từ đó cũng góp phần xây dựng một cơ quan, tổ chức minh bạch - hiệu quả - tránh lãng phí, hướng đến xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu thông tin dân cư trên địa bàn một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời.