Cùng nằm trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Tổng công ty, ngày 21/7/2017, trong  “Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu và tập thể, cá nhân làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa trong 5 năm (2012-2017)” của UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Công đoàn Sabeco cũng đã thay mặt Tổng công ty trao 500 triệu đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa của Tỉnh Quảng Ngãi.

Tại khu vực Đông Bắc. ngày 24/7/2017, trong “Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ và biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa”do UBND Tỉnh Hà Giang tổ chức , Sabeco đã tiếp tục trao tặng 500 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tại Huyện Vị Xuyên- Tỉnh Hà Giang.

Các hoạt động trên nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội của Sabeco nhân kỷ niệm 142 năm lịch sử thương hiệu Bia Sài Gòn, thể hiện  tấm lòng và trách nhiệm của cán bộ, công nhân lao động Bia Sài Gòn luôn ghi nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước để thương hiệu Bia Sài Gòn – thương hiệu Quốc gia luôn phát triển mạnh mẽ và bền vững, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Với những đóng góp tích cực các hoạt động an sinh xã hội, Sabeco đã vinh dự nhận bằng khen của UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Bến Tre. UBND Tỉnh Bến tre cũng đã trao tặng bằng khen cho Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch HDQT Tổng công ty ; Ông Nguyễn Thành Nam – Tổng Giám đốc  Sabeco.