DN đã chú trọng KHCN

Theo Bộ KHCN, các DN KHCN chủ yếu là các DN nhỏ và vừa đang hoạt động theo Luật DN. Thống kê cho thấy, DN KHCN được cấp giấy chứng nhận tập trung đủ cả ở 7 lĩnh vực công nghệ, trong đó công nghệ sinh học chiếm 47%, công nghệ tự động hóa 16,7%, công nghệ vật liệu mới 14,05%...

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, một số DN KHCN vẫn đạt được doanh thu, lợi nhuận. Trong số 93 DN có báo cáo, có 29 DN có doanh thu trên 100 tỉ đồng. Số lượng DN đã thực hiện trích lập quỹ phát triển KHCN để đầu tư cho hoạt động này tính đến thời điểm hiện tại là 26 DN với tổng kinh phí trích lập năm 2015 là 63,688 tỉ đồng (trung bình 2,45 tỉ đồng/DN).

Trong số các DN KHCN, các DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ chế biến sau thu hoạch, giống vật nuôi) chiếm số lượng lớn, sở hữu hoặc sử dụng nhiều kết quả KHCN và kinh doanh hiệu quả. Đơn cử như CTCP Giống cây trồng Trung ương (44 giống cây trồng, doanh thu đạt 772 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 156,5 tỉ đồng); CTCP Đầu tư Phát triển ngô Việt Nam (sở hữu 5 giống ngô lai được bảo hộ và nhiều giống ngô được chuyển nhượng, chuyển giao; doanh thu đạt 81 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 11,2 tỉ đồng)...

Ghi nhận cho thấy, các DN KHCN rất chú trọng đầu tư vào hoạt động KHCN. Một số DN thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển, đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực, tạo ra các sản phẩm mới đưa ra thị trường. Một số DN hợp tác với các viện, trường theo cơ chế đặt hàng nghiên cứu; nhiều DN nhận chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực từ phía đối tác chuyển giao để làm chủ công nghệ. Bên cạnh đó, cũng nhiều DN tham gia thực hiện các đề tài, dự án KHCN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Vẫn nhiều “rào cản”

Theo Bộ KHCN, tính đến hết tháng 12.2016, cả nước có 250 DN được cấp Giấy chứng nhận DN (DN) khoa học và công nghệ (KHCN). Nhiều hồ sơ đăng ký chứng nhận đang trong quá trình thẩm định, họp hội đồng đánh giá. Song theo Bộ KHĐT, tính đến 20.4.2017, cả nước có khoảng 612.000 DN đang hoạt động. Như vậy số lượng DN KHCN chiếm tỉ lệ rất nhỏ (chưa đến 1%) tổng số DN đang hoạt động tại Việt Nam.

Đại diện một DN KHCN cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến các DN chưa mặn mà trở thành DN KHCN là bởi chưa thực sự hiểu được quyền lợi khi trở thành DN KHCN. Bài học từ các DN đã được công nhận cho thấy vẫn gặp khó khăn trong việc thụ hưởng các chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập DN, đất đai và các ưu đãi khác từ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia hay các chương trình KHCN. Chưa kể, nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực được hưởng ưu đãi tương tự DN KHCN nên không đi đăng ký. Tại Hội nghị thường niên gặp gỡ các DN KHCN, Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng khẳng định, hiện nay, việc phát triển hệ thống DN KHCN là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011 - 2020 của Đảng và Nhà nước. Theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11.4.2012 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020 sẽ hình thành 5.000 DN KH&CN. Với tiềm lực của các DN đang hoạt động trong lĩnh vực KHCN hiện nay, mục tiêu này là hoàn toàn có khả năng đạt được. Theo đó, các chuyên gia cho rằng, để thúc đẩy sự phát triển DN KHCN trong thời gian tới, một trong những điểm quan trọng là tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường công nghệ, trong đó chú trọng đẩy nhanh việc giao các kết quả nghiên cứu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để thành lập DN KHCN, đồng thời hỗ trợ những DN này tham gia chương trình phát triển thị trường KHCN để thương mại hóa kết quả nghiên cứu.