Cụ thể, đối với điều tra thuế chống trợ cấp, ADC đã xác định rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu Việt Nam có nhận được trợ cấp có thể đối kháng từ Chính phủ trong giai đoạn điều tra nhưng lượng trợ cấp không vượt quá mức tối thiểu.

Do đó, ADC đã quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống trợ cấp với tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu Việt Nam. ADC sẽ không đưa ra thêm bất cứ khuyến nghị nào về vấn đề trợ cấp với Việt Nam trong Báo cáo cuối cùng của ADC trình lên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia.

Đối với thuế chống bán phá giá, ADC quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống bán phá giá với 2/3 công ty được xác định hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra, 01 công ty còn lại vẫn bị tiếp tục áp thuế.