Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác an toàn trong sản xuất năm 2017, ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị Tập đoàn đã vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt. Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-ĐU về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác an toàn lao động trong Tập đoàn giai đoạn 2017-2020. Chuyên môn và tổ chức Công đoàn, Đoàn Than Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết liên tịch số 13 ngày 20.1.2017 về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017...

Triển khai nhiệm vụ quý II/2017, Tập đoàn đề ra 8 nhóm giải pháp gồm: Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn lao động trong Tập đoàn giai đoạn 2017-2020; triển khai công tác huấn luyện kiến thức, kỹ năng để phát hiện, kiểm soát phòng tránh rủi ro cho cán bộ chỉ huy sản xuất cấp công trường phân xưởng;

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện và kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2017; tổ chức tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng kỹ thuật an toàn tại các hồ chứa, kè đập, bãi thải để kịp thời phát hiện khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo an toàn sản xuất trước, trong mùa mưa bão; triển khai phát động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất vào tháng 5.2017; các Ban chuyên môn của Tập đoàn tăng cường công tác kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các vi phạm công tác an toàn tại các đơn vị.

Các vụ tai nạn lao động, sự cố xảy ra tại các đơn vị được thông báo tới toàn thể các đơn vị trong Tập đoàn để cán bộ, công nhân viên trong toàn Tập đoàn nâng cao tinh thần tự chủ tự rút kinh nghiệm cho bản thân khi tham gia lao động sản xuất v.v.