Theo đánh giá của Đảng ủy TKV, công tác xây dựng Đảng toàn tập đoàn năm qua đã thực hiện có hiệu quả, đầy đủ, đồng bộ các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư. Tham mưu cho BCH, BTV lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thành công đại hội các cấp và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham mưu kịp thời cho BCH, BTV ban hành 4 nghị quyết, 1 kết luận chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD năm 2015 cũng như các nội dung trọng tâm cho sự phát triển bền vững của tập đoàn giai đoạn 2016-2020.

 

 

Hoạt động của các mặt công tác xây dựng Đảng và văn phòng cấp ủy đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn; đã có đổi mới cho phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của Đảng bộ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cấp ủy giao.

Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra mục tiêu, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016 với mục tiêu chung là “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển” cùng các giải pháp: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện mô hình sau tái cơ cấu đảm bảo phù hợp, đồng bộ, hiệu quả, hiệu lực; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho NLĐ, phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn năm 2015. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng vững mạnh”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Đình Động - Uỷ viên BCH, Phó Văn phòng Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư - đã đánh giá cao kết quả thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tập đoàn năm 2015, tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD, ổn định việc làm, thu nhập và đời sống NLĐ, xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh. Về nhiệm vụ năm 2016, đồng chí đề nghị xây dựng các chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện kế hoạch SXKD; đẩy mạnh sắp xếp DNNN, thực hiện tái cơ cấu, tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo an toàn lao động, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương..., thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Tập đoàn - đã khẳng định những kết quả trong công tác xây dựng Đảng năm 2015, đồng thời nhấn mạnh, năm 2016 các Ban XDĐ Đảng ủy TKV và các cơ sở tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; lãnh đạo thực hiện bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội; hoàn thiện các quy chế, quy định của cấp ủy..., tham mưu hiệu quả cho BCH, BTV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD, xây dựng Đảng bộ các cấp trong sạch vững mạnh.

Nhân dịp này, 3 chi, đảng bộ được nhận cờ cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2011-2015) của Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư gồm: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông; Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn TKV và Chi bộ Tạp chí TKV; 5 chi, đảng bộ và 10 cá nhân được nhận bằng khen của Đảng bộ Khối doanh nghiệp T.Ư. Đảng ủy Tập đoàn TKV tặng giấy khen cho 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác XDĐ năm 2015 và tặng giấy khen cho 36 chi bộ và 1 Đảng bộ bộ phận và 98 đảng viên.

l Cùng ngày, tại Quảng Ninh, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Thành ủy Uông Bí đã tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp hoạt động năm 2015 và ký kế hoạch phối hợp năm 2016. Hội nghị cũng thông qua kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp năm 2016 giữa Đảng ủy Than Quảng Ninh và Thành ủy Uông Bí với những nội dung: Phối hợp trong lãnh đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên, của cấp ủy hai bên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phối hợp tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - truyền thống ngành Than 12.11; phối hợp chỉ đạo quản lý, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và kinh doanh than trên địa bàn; chỉ đạo triển khai các giải pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường…PV