Cụ thể than nguyên khai sản xuất được hơn 19,9 triệu tấn, đạt 55,4% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, than sạch thành phẩm 17,8 triệu tấn, đạt 50,4% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ. Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2017, TKV đã tiêu thụ hơn 18,1 triệu tấn than, bằng 50,4% kế hoạch năm và 102% so với cùng kỳ. Tính đến nay, lượng than tồn kho cả Tập đoàn còn khoảng 8,45 triệu tấn. Doanh thu của TKV đạt 54.577 tỉ đồng, đạt 50,7% so với kế hoạch năm, bằng 113% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu bán than đạt 27.520 tỉ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng/người/tháng.

Nhìn chung, sau 6 tháng đầu năm 2017, cán bộ công nhân ngành than đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, việc làm và thu nhập được đảm bảo. Các chỉ tiêu thực hiện đều đạt tiến độ kế hoạch giao, và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2016. Giá một số sản phẩm kim loại (đồng, kẽm, thiếc, phôi thép, Alumin… ) trên thị trường đã có dấu hiệu cải thiện và dần phục hồi. Các dự án Bauxit Tây nguyên đã phát huy được công suất thiết kế. Dự án Alumin Nhân Cơ đã cân đối được tài chính và có lãi trên 60 tỉ đồng, Dự án Nhân Cơ đạt sản lượng trên 30% công suất thiết kế sau 5 tháng đi vào hoạt động. Kết quả chung toàn Tập đoàn đã đóng góp cho tăng trưởng GDP của cả nước 0,362 điểm phần trăm GDP. Mục tiêu của Tập đoàn phấn đấu đóng góp cho tăng trưởng chung GDP của cả nước năm 2017 là 0,8 điểm phần trăm GDP.

Dự báo trong thời gian tới giá than, khoáng sản sẽ phục hồi nhưng chưa ổn định, Tập đoàn sẽ tiếp tục cân đối giữa sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho than ở mức hợp lý, phấn đấu tăng tối đa các sản phẩm khoáng sản, hoá chất, sản lượng điện thương phẩm, để ổn định việc làm, đáp ứng nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với TKV; Tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh tiết giảm chi phí trong tất cả các lĩnh vực để đảm bảo cân đối tài chính, thu nhập cho người lao động và chuẩn bị các điều kiện tăng sản lượng, phát triển bền vững.

Trong quý III, TKV phấn đấu sản xuất 8 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 8,5 triệu tấn than; bóc đất đá 34 triệu tấn; thực hiện mét đào lò khoảng 55.000m… Để hoàn thành những mục tiêu này tạo đà bứt phá phá cho những tháng cuối năm, TKV đã đề ra các giải pháp chính trong đó tập trung chỉ đạo chuyển vùng để pha trộn than giảm tồn kho khu vực Uông Bí - Vàng Danh. Đồng thời, phấn đấu cuối năm 2018 sẽ đưa lượng than tồn kho về định mức hợp lý. Đặc biệt, quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, tăng cường quản lý tài nguyên, đảm bảo kế hoạch sản xuất trung hạn, dài hạn.

Cũng tại Hội nghị nhiều ý kiến tham gia đóng góp về những khó khăn tình hình sản xuất, tiêu thụ than quý III và 6 tháng cuối năm 2017 của các đơn vi thành viên TKV đã được đưa ra thảo luận. Theo đó, tập đoàn đã tiếp thu những ý kiến và hứa sẽ có giải pháp điều chỉnh trong thời gian tới để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.