Sự thật giấy trắng mực đen là kể từ dịch cúm gia cầm năm 2003 đến nay, UBND TPHCM đã có quy định không cho nuôi gia cầm ở nội thành. 

Tại sao lại cấm dai, cấm dài như vậy? Là vì "hiện nay dịch cúm gia cầm vẫn diễn biến phức tạp. Virus cúm gia cầm phát triển nhiều biến thể như H5N6, H7N9...", ông Khương Trần Phúc Nguyên - Chánh Thanh tra Chi cục Thú y TPHCM khẳng định. 

Chết là ở mấy chữ "phức tạp", "hiện nay"! Cái đó luôn đúng, dẫu chẳng hạn TPHCM không còn tuyên bố dịch, nếu như không nói là luôn khẳng định "đã khống chế được" ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng phát nhất.

Tôi không dám phản đối chuyện cấm, vì tôi biết đó là vì lợi ích cộng đồng, trong đó có gia đình, đồng bào mình. Nhưng lấy lý do phức tạp, để lý giải cho việc xâm nhập gia cư thì có lẽ nó cưỡng từ đoạt lý quá.

Huống hồ TP cấm nuôi. Nhưng lại không cấm bán nhan nhản các chợ trong nội thành. Mà con gà nuôi trong nhà chẳng lẽ là nguy cơ còn con gà gáy le te chờ mổ ngoài chợ thì miễn nhiễm với cúm?

Nói đến cúm, không thể không nhắc tới chim. Bởi, khoa học hẳn hỏi nhé, đã chứng minh bằng thực tế rồi. Dù là cúm gà, nhưng gieo rắc lan truyền bệnh cúm gà thì lại là chim chứ không phải những con chim không biết bay có tên là gà. Nuôi gà Đông Tảo cũng bị cắt khoá cưỡng chế tiêu hủy thì can cớ gì chim lại được tự do hát ca?!

Thưa các bạn, các bạn có đặt câu hỏi vì sao lại chỉ cấm ở nội thành?

Đừng có trả lời là vì nội thành ít nuôi, không có trang trại nên dễ cấm. Bởi như thế, chẳng hoá chuyện cấm là vì "mình thích thì mình cấm thôi" khi con gà nội (thành) hay con gà ngoại (thành) đều cúm như nhau, hễ nhiễm bệnh.

Nếu lệnh cấm vẫn tiếp tục duy trì ngay cả khi không có dịch, như suốt từ 2003 đến nay, thì phải tiếp tục cấm bán gia cầm sống ngoài chợ, cấm chim chóc, cấm các loài có lông luôn cho đủ bộ, và đương nhiên, đã cấm nội thành không thể không cấm ngoại thành. TP đã cấm, Hà Nội cũng phải cấm, các tỉnh khác càng cần phải cấm. Bởi như đã nói, nếu "hiện nay" luôn "phức tạp" được coi là lý do.

Đó là lẽ công bằng, như 13 loại lệ phí mà những con gà khắp nơi từng được đối xử bình đẳng.