Theo báo cáo di động xuất bản gần đây của Ericsson, những xu thế nổi bật về di động trên toàn thế giới như sau:

-  Tới cuối năm 2022,trên toàn cầu sẽ có khoảng 550 triệu thuê bao 5G

-  Tới năm 2022, dự kiến trên toàn cầu sẽ có 4,6 tỉ thuê bao LTE

-  Trong năm 2022, sẽ có 8,9 tỉ thuê bao di động, 8 tỉ thuê bao băng rộng di động và 6,1 tỉ người sử dụng di động trên toàn thế giới

-  Đối với các mạng 3G và 4G hiện nay, thuê bao smartphone chiếm tỉ lệ gần 90%

Tươnglaicủa 5G:

Mạng 5G theo chuẩn ITU dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2020 với khoảng 550 triệu thuê bao tới cuối năm 2022. Vài năm gần đây, mạng 5G ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và dự kiến mạng này sẽ chính thức được triển khai trước năm 2020 tại một số quốc gia. Yếu tố thúc đẩy sự phát triển của mạng 5G là nhu cầu về các dịch vụ băng rộng di động tiên tiến hơn và hỗ trợ cho các dịch vụ Internet cố định.

Ngoài ra mạng 5G sẽ là tiền đề cho rất nhiều ứng dụng trên nền IoT (Internet of Things)

Vai trò của GSM/EDGE:

Các thuê bao GSM/EDGE thuần tuý vẫn chiếm tỉ lệ lớn trong số lượng thuê bao di động. Tuy nhiên dự kiến tới năm 2019, LTE sẽ trở thành công nghệ chủ đạo và sẽ có khoảng 4,6 tỉ thuê bao vào năm 2022. Tới năm 2022, số thuê bao LTE sẽ gấp 5 lần thuê bao GSM/EDGE và số thuê bao WCDMA/HSPA cũng sẽ gấp 3 lần. Tại các thị trường đang phát triển, GSM/EDGE vẫn tồn tại là một sự lựa chọn cho người dùng và các thuê bao 3G/4G vẫn có thể truy cập GSM/EDGE. GSM/EDGE vẫn đóng vai trò quan trọng cho kết nối các ứng dụng IoT.

Tới năm 2022, băng rộng di động sẽ chiếm khoảng 90% tổng số thuê bao

Tới cuối năm 2022, dự đoán sẽ có 8,9 tỉ thuê bao di động. Số lượng thuê bao băng rộng di động sẽ đạt mức 8 tỉ và chiếm 90% tổng số thuê bao di động. Số lượng người dùng thuê bao di động sẽ là khoảng 6,1 tỉ vào năm 2022.

Băng rộng di động sẽ hỗ trợ cho băng rộng cố định ở một số lĩnh vực và sẽ trở thành cách thức truy cập chủ yếu. Hiện nay rất nhiều máy tính cá nhân và máy tính bảng vẫn chưa có kết nối thuê bao di đông. Một trong những lý do là sự khác biệt về giá thành giữa những loại chỉ có kết nối Wi-Fi và những loại có tính năng di động. Tới năm 2022, số lượng máy tính cá nhân và máy tính bảng có tính năng di động sẽ tăng khoảng 30%.

90% số thuê bao smartphones sử dụng mạng 3G,4G

Tới cuối năm 2016, sẽ có khoảng 3,9 tỉ thuê bao di smartphones trong đó khoảng 90% sẽ đăng ký mạng WCDMA/HSPA và LTE. Tới năm 2022, số lượng thuê bao smartphones dự kiến sẽ là 6,8 tỉ trong đó trên 95% thuê bao sẽ đăng ký mạng WCDMA/HSPA, LTE và 5G.

Xem thêm: Báo cáo di động của Ericsson, tháng 11, 2016