Sau bài phản ánh của Báo Lao Động, ngày 22.5.2017, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn số 145/BXD-QLN, trả lời xung quanh vụ việc trên. Theo Bộ Xây dựng: “Liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách (trong đó có nhà ở cho công nhân, NLĐ làm việc tại các KCN, khu chế xuất), theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014, thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo UBND cấp tỉnh thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định như sau: “Trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng nhà ở xã hội thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư”.

Tại khoản 1, khoản 2, Điều 4 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định: Đối với đô thị từ loại 3 trở lên, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của từng dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở.

Theo văn bản của Sở Xây dựng Tiền Giang, ngày 13.3.2017, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Trung An, TP. Mỹ Tho. Trong đó, tại khu đất 3,11ha có bố trí 2 ha đất để xây dựng thiết chế phục vụ CNLĐ, theo đề nghị của Tổng LĐLĐVN và 1,11ha đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Ngày 29.4.2017, đại diện Cty (tức Cty Thuận Phong - PV) đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang giao 1,949ha đất tại Khu dân cư Trung An để xây dựng nhà ở cho công nhân của Cty, nhiều hơn 0,839ha đất so với diện tích đất còn lại để xây dựng nhà ở xã hội (1,11ha). Căn cứ vào văn bản của Sở Xây dựng Tiền Giang và các quy định nêu trên, trường hợp Cty xin giao hoặc thuê 1,11ha diện tích đất còn lại của Khu dân cư Trung An để đầu tư xây dựng nhà ở miễn phí cho công nhân của Cty thì liên hệ với UBND tỉnh Tiền Giang để được giao đất, cho thuê đất và chỉ định làm chủ đầu tư, nếu không có nhà đầu tư khác đăng ký làm chủ đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư khác cũng đăng ký làm chủ đầu tư thì phải thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu”.