Kết quả, 2 Cty trên đã phải bồi thường cho 2 công nhân tổng số tiền trên 900 triệu đồng (trong đó chị Hạnh được bồi thường 59 triệu đồng, chị Uyển được bồi thường 844 triệu đồng). Ngoài ra trong tuần qua, trung tâm đã hỗ trợ pháp lý 10 trường hợp; tư vấn trực tiếp cho 30 lượt công nhân, lao động của 8 đơn vị, doanh nghiệp; tư vấn qua điện thoại 125 cuộc.