Các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm, Chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.
Tại phiên họp, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xem xét, cho ý kiến vào một số văn bản liên quan đến hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia như: Tờ trình về việc phân công các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia và thành lập các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia; Dự kiến phân công các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Dự thảo chương trình các phiên họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; Tờ trình về thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau khi thảo luận, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thống nhất và biểu quyết thông qua: Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; thành lập các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia; về cơ cấu và một số nhân sự của các Tiểu ban, Chương trình các Phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia; thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; quyết định thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia thống nhất thành lập 3 Tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Nội dung của Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: Nguyên tắc hoạt động là chế độ tập thể, quyết định theo đa số, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Quy định hình thức và chế độ làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia: phiên họp thường lệ hàng tháng, các cuộc họp và việc xin ý kiến bằng văn bản; Quy định nguyên tắc biểu quyết, xử lý công việc khi Hội đồng bầu cử quốc gia không họp; Chế độ báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia; Vai trò chỉ đạo, điều hòa hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia với 3 Tiểu ban; Các điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tại phiên họp, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, được phân công phụ trách công tác bầu trong các tổ chức công đoàn và phụ trách việc bầu cử của các địa phương Long An, Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước.
Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm công việc của Hội đồng bầu cử quốc gia rất nặng nề. Theo chương trình công tác dự kiến phân công vào tháng 1.2016 sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nên công việc rất nặng nề. 

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Ban tổ chức Trung ương Đảng sớm có hướng dẫn các cấp ngành triển khai chỉ thị của Bộ chính trị hướng dẫn chung về công tác bầu cử, bởi sắp tới Bộ chính trị sẽ có chỉ thị này. Ủy ban kiểm tra Trung ương xem công tác khiếu nại trong quá trình bầu cử có vấn đề gì?. Mặt trận có trách nhiệm hướng dẫn công tác hiệp thương nên cũng phải xong các văn bản hướng dẫn. Chính phủ cụ thể là Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện các văn bản liên quan đến HĐND. Còn Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ có những quy định hướng dẫn của Thường vụ Quốc hội như: công bố ngày bầu cử, Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội liên quan đến bộ máy chính quyền nhân dân, địa phương liên quan đến công tác bầu cử.Clip Phiên họp thứ nhất của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Ra mắt Hội đồng bầu cử quốc gia tại phiên họp thứ nhất (Ảnh: XH)

Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất (Ảnh: XH)