Ngày 16.12, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Quỹ Châu Á tổ chức Hội thảo tham vấn hoạt động hỗ trợ cho LĐ Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Ông Đặng Quang Điều, Trưởng ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng (Tổng LĐLĐVN) và ông Michael R. DiGregorio - Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam – chủ trì buổi hội thảo.
Tại hội thảo, ông Trần Văn Tư, Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Chính sách Kinh tế Xã hội (Tổng LĐLĐVN) đã báo cáo kết quả khảo sát về vấn đề NLĐ đi làm việc gặp phải trong quá trình làm hồ sơ đi XKLĐ. Khảo sát này được tiến hành tại 3 tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Ngãi từ tháng 8-9.2016. Khảo sát này nằm trong khuôn khổ “Dự án nghiên cứu nhằm tăng cường bảo vệ quyền cho lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc” do Quỹ Châu Á hỗ trợ.
Khảo sát cho thấy, đa số LĐ VN đi làm việc ở nước ngoài xuất thân từ nông thôn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thấp; ít thông tin và hiểu biết về văn hóa, pháp luật thuộc lĩnh vực đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, về năng lực của các DN, tổ chức đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; thiếu thông tin về thị trường LĐ ở nước đến; ngoại ngữ yếu; kỷ luật LĐ và tác phong làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất công nghiệp, công nghệ cao.
Cụ thể, theo khảo sát: 75% NLĐ không biết đơn vị tuyển dụng hợp pháp; 72% NLĐ không có thông tin đầy đủ về điều kiện làm việc nơi đến; hầu hết (91%) NLĐ không biết đầy đủ các khoản chi tiết chi phí cũng như mức quy định đối với tiền môi giới và dịch và các khoản bồi hoàn; 45% NLĐ không biết tìm kiếm thông tin tin cậy từ đâu…
Một trong những bức ảnh nói về cuộc sống của một người phụ nữ từng đi XKLĐ.
Bên cạnh đó, 76% NLĐ không biết về các thủ tục, giấy tờ cần thiết để được làm việc hợp pháp ở nước ngoài; 75% LĐ không biết về quyền được giữ hộ chiếu trong quá trình làm việc ở nước ngoài; gần nửa LĐ không biết bất một cơ quan/tổ chức/cá nhân nào có thể hỗ trợ khi gặp rủi ro trong quá trình làm việc ở nước ngoài; nhiều LĐ (78%) không biết bất kỳ điều khoản nào trong HĐLĐ).
Khảo sát cũng cho thấy, NLĐ chưa được được quan tâm tổ chức hỗ trợ thích đáng sau khi đi XKLĐ trở về… Khảo sát cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất để tăng cường những hoạt động hiệu quả của tổ chức CĐ trong bảo vệ quyền lợi người đi XKLĐ…
Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đề ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và tiếp cận thông tin về di cư an toàn cho NLĐ có nhu cầu hoặc chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài; các giải pháp hỗ trợ tái hóa nhập cộng đồng, bao gồm tăng cường tiếp cận với các cơ hội việc làm cho những LĐ đi làm việc ở nước ngoài trở về… Những ý kiến này sẽ được Tổng LĐLĐVN tập hợp để gửi tới cơ quan chức năng nhằm hoạt động hỗ trợ cho LĐ Việt Nam ra nước ngoài làm việc được tốt hơn trong thời gian tới.

Cũng tại buổi hội thảo, Tổng LĐLĐVN đã giới thiệu Tài liệu tập huấn cho cán bộ CĐ về di cư an toàn; đồng thời lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu về Tài liệu này.