Tại hội nghị, gần 180 đại biểu là cán bộ CĐ trong hệ thống đã nghe đồng chí Đỗ Việt Đức – chuyên viên Phòng Bảo hộ LĐ (Ban Quan hệ LĐ, Tổng LĐLĐVN) phân tích  các nội dung: Những quy định mới của pháp luật và tổ chức thực hiện về ATVSLĐ tại cơ sở (trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; quyền, trách nhiệm của tổ chức CĐ trong công tác ATVSLĐ; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng LĐ (NSDLĐ) và NLĐ…; một số chế độ, chính sách về ATVSLĐ đối với NLĐ…

Trong đó, đồng chí đã đưa ra những ví dụ cụ thể  về tình hình tai nạn LĐ (TNLĐ) với những con số đáng lo ngại: Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 2016, đã xảy ra 7.855 vụ TNLĐ với 8.327 người bị nạn và 862 người bị chết; 75% số vụ tai nạn chết người thuộc về ngành xây dựng.

Đồng chí Đỗ Việt Đức trình bày các nội dung tập huấn. (Ảnh: K.Y.M)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Văn Ngọc – Phó Chủ tịch CĐ Viên chức VN – cho biết, việc huấn luyện ATVSLĐ cho NSDLĐ và NLĐ là quy định bắt buộc phải thực hiện theo quy định của Bộ Luật LĐ và Luật ATVSLĐ để cung cấp, trang bị các kiến thức thực hành cho NSDLĐ và NLĐ về trách nhiệm và nghĩa vụ, chính sách, pháp luật, chế độ về ATVSLĐ, nghiệp vụ công tác ATVSLĐ, các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và các quy trình, biện pháp làm việc ATVSLĐ; ứng phó, xử lý các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, sơ cấp cứu TNLĐ và cải thiện điều kiện LĐ. CĐ có vai trò quan trọng trong việc tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra… việc thực hiện chính sách về ATVSLĐ.  Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ  toàn quốc lần thứ I, CĐ Viên chức VN tổ chức hội nghị này.