Kết quả nổi bật

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, trong số 38 LĐLĐ tỉnh, thành phố, 7 công đoàn (CĐ) ngành T.Ư và CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được Tổng LĐLĐVN giao năm 2016, LĐLĐ TP.Hà Nội là một trong hai đơn vị vượt chỉ tiêu với số lượng đoàn viên tăng thêm cao nhất. Nếu xét theo chỉ tiêu kế hoạch được Tổng LĐLĐVN giao cả nhiệm kỳ 2013-2018, LĐLĐ TP.Hà Nội hiện hoàn thành tới 90,5% với số đoàn viên tăng thêm là 115.866/128.000 đoàn viên CĐ. Ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - cho biết, năm 2016, LĐLĐ TP.Hà Nội được Tổng LĐLĐVN giao chỉ tiêu kết nạp 70.000 đoàn viên mới. Với sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện của các cấp CĐ thủ đô, năm 2016, LĐLĐ TP.Hà Nội kết nạp mới 74.842 đoàn viên, đạt 106,92%. Đến nay, toàn TP.Hà Nội có 573.000 đoàn viên CĐ.

Nhìn lại việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội từ năm 2012 đến nay cũng cho thấy các cấp CĐ thủ đô đã thực hiện tốt việc phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, đặc biệt là ở khu vực doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước. Theo bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - 91,58% số CĐCS mới thành lập và 83,13% số đoàn viên mới kết nạp của các cấp CĐ TP.Hà Nội nằm trong khu vực DN ngoài nhà nước. Các cấp CĐ TP.Hà Nội cũng đã giới thiệu cho các cấp ủy Đảng 39.261 đoàn viên CĐ ưu tú, trong đó đã kết nạp được 28.191 đảng viên mới…

Những cách làm hay

Chia sẻ về những cách làm hay trong việc phát triển đoàn viên, bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy - cho hay: Thứ nhất, LĐLĐ quận tranh thủ sự chỉ đạo của Quận ủy và LĐLĐ TP.Hà Nội; xây dựng chương trình phối hợp công tác với UBND quận, các đơn vị chức năng như BHXH quận, Phòng LĐTBXH, Chi cục Thuế quận… nhằm thuận lợi hơn trong việc rà soát, phân loại, đeo bám DN để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS. Xây dựng hệ thống văn bản mẫu, phối hợp với bộ phận “một cửa” của UBND quận và BHXH quận để gửi thông tin tuyên truyền, yêu cầu DN khi liên hệ công tác với các cơ quan chức năng của quận thì có liên hệ trực tiếp với LĐLĐ quận để thành lập CĐCS hoặc thực hiện Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra liên ngành việc thực hiện Luật Lao động, Luật CĐ, Luật BHXH… đối với các DN trên địa bàn quận; thông qua đó tuyên truyền vận động thành lập CĐCS tại các DN chưa có tổ chức CĐ.

Thứ ba, làm tốt công tác thu kinh phí theo quy định tại Nghị định 191/2013/NĐ-CP, ngày 21.11.2013 của Chính phủ và thực hiện quyền, trách nhiệm của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập CĐCS theo Hướng dẫn số 305/HD-TLĐ, ngày 19.3.2014 của Tổng LĐLĐVN. Đối với các DN chưa thành lập CĐCS, LĐLĐ quận đại diện tập thể người lao động phối hợp với chủ DN tổ chức hội nghị người lao động để đối thoại, hướng dẫn thực hiện các nghị định, hướng dẫn nói trên; đồng thời góp ý trong việc xây dựng nội quy lao động tại DN; qua đó vận động thành lập CĐCS tại các DN này.

Về cách làm của đơn vị mình, ông Nguyễn Công Kỷ - Phó Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội - cho rằng, quan trọng là tham mưu tốt với Đảng ủy; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các KCN-CX Hà Nội để tổ chức khảo sát, nắm số liệu về các DN và CNLĐ. Tăng cường sự chỉ đạo; tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đa dạng hóa các phương thức vận động gắn với tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện tốt chức năng của CĐ để người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ hơn vai trò của tổ chức CĐ, từ đó tự nguyện tham gia tổ chức CĐ.

Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động, Luật CĐ; thông qua đó để đôn đốc, nhắc nhở và tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể với từng cán bộ CĐ chuyên trách; tập trung đôn đốc phát triển đoàn viên ở những DN có đông lao động. Tăng cường công tác đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách và cán bộ CĐCS để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. “Phải kiên trì bám trụ cơ sở, không nản chí, không nản lòng, tích cực tuyên truyền vận động người lao động tham gia tổ chức CĐ và người sử dụng lao động hiểu được lợi ích của DN khi có tổ chức CĐ để từ đó nhanh chóng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS” - ông Kỷ cho hay.