Tại các lớp tập huấn, CNLĐ đã được tìm hiểu về thành phần và tác hại của thuốc lá; nghiên cứu Luật phòng, chống tác tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành và được hướng dẫn các bước triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Qua hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNLĐ trong Cty về tác hại của khói thuốc lá ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng, về hậu quả của việc hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động, từ đó tích cực thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và làm thay đổi hành vi hút thuốc lá. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Vân cho rằng, qua các hội nghị tập huấn CNLĐ trong các Cty sẽ nghiêm túc thực hiện theo Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ sức khoẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống của NLĐ.