LĐLĐ tỉnh có trên 40 nghìn đoàn viên

Ôn lại lịch sử 130 năm Ngày Quốc tế LĐ  1.5, đồng chí Vương Văn Bằng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh: "Ngày Quốc tế LĐ 1.5 là ngày hội của giai cấp CN và nhân dân LĐ  nước ta, ngày đoàn kết giai cấp CN với các phong trào Cộng sản, CN quốc tế và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế LĐ  1/5 càng có ý nghĩa sâu sắc khi gắn với 70 năm Bác Hồ ký Sắc lệnh 56 quy định NLĐ được nghỉ làm việc và có hưởng lương trong ngày Quốc tế LĐ  và Tháng CN  được tổ chức theo kết luận số 77/TB-TW của Ban bí thư".

Cùng với sự lớn mạnh của phong trào CN VCLĐ và CĐ trong cả nước, tổ chức CĐ tỉnh Yên Bái cũng không ngừng lớn mạnh và phát triển. Từ năm 1944 với hình thức ban đầu là Hội Ái hữu đề - pô xe lửa Yên Bái, đến ngày 28.7.1947 tổ chức CĐ tỉnh Yên Bái được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, ban đầu mới có 5-6 tổ chức CĐCS, đến nay CĐ tỉnh Yên Bái đã có 1.128 CĐCS với gần 40 nghìn đoàn viên CĐ trong tổng số gần 41.000 CN VCLĐ ở các đơn vị có tổ chức CĐ. CN VCLĐ có mặt trong mọi lĩnh vực xã hội, ở tất cả các thành phần kinh tế, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh. trong bất kỳ hoàn cảnh nào CN VCLĐ và hoạt động CĐ của tỉnh Yên Bái cũng luôn vượt lên mọi khó khăn, thử thách, vững vàng đứng trên lập trường của giai cấp CN. Các cấp CĐ trong tỉnh đã phát huy sức mạnh nội sinh và truyền thống anh hùng của giai cấp CN Việt Nam, luôn thực hiện có hiệu quả 3 chức năng của tổ chức CĐ: Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho CNVCLĐ  lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN; Coi trọng chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của NLĐ như tiền lương, tiền thưởng, đời sống, việc làm, việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho NLĐ; Tham gia có hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Những năm qua, với những nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức CĐ các cấp, nhân dân các dân tộc, CN viên chức, NLĐ Yên Bái đã vượt khó, kiên trì đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần để tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng về mọi mặt. Kinh tế tăng trưởng khá, văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh - quốc phòng được tăng cường, đời sống nhân dân được cải thiện.

Tổ chức CĐ các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ sở, quán triệt lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, tăng cường phối hợp, giúp đỡ các tổ chức đoàn thể khác; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CĐ và phong trào CN  viên chức LĐ , đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ CN  viên chức, NLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế cũng như trong xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh

Tập trung xây dựng mối quan hệ hài hòa trong DN

Để thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN và tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Tháng CN  tại buổi lễ, đồng chí Vương Văn Bằng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kêu gọi và đề nghị các cấp CĐ, đoàn viên, LĐ trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Như đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong CN VCLĐ và quán triệt đầy đủ truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp CN  tinh thần đoàn kết quốc tế với phong trào CN trên thế giới; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam; cần bám sát thực tiễn việc làm, đời sống, điều kiện LĐ  và nhu cầu tiếp nhận thông tin của chính NLĐ; tạo mối quan hệ hài hòa, tiến bộ và đồng thuận trong hành động giữa NLĐ và người sử dụng LĐ  vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững; Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua hành động cách mạng đã được các cấp, các ngành tổ chức, phát động; trọng tâm là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới,  phong trào “LĐ  giỏi, LĐ  sáng tạo”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CN VCLĐ … với phương châm chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp; không ngừng đổi mới,  nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các hoạt động của CĐ; Tổ chức hoạt động “Cảm ơn thành viên” dành cho NLĐ; tháng hành động để NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, trong đó chú trọng việc tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ, tổ chức thương lượng ký kết thỏa ước LĐ  tập thể,  đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, tổ chức xây dựng nhà “Mái ấm CĐ” cho CN VCLĐ; tổ chức tương trợ, thăm hỏi, động viên, trợ cấp CN VCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.  

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận và biểu dương những thành tích của tổ chức CĐ các cấp và đội ngũ CN  viên chức, NLĐ trong tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua. Để phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của giai cấp CN và tổ chức CĐ các cấp, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp uỷ chính quyền, tổ chức CĐ các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh cần đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, người sử dụng LĐ  và NLĐ, trong đó lấy lợi ích NLĐ làm trung tâm; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CN viên chức LĐ , thường xuyên quan tâm bồi dưỡng những nhân tố mới, những tài năng, sáng tạo để nhân rộng; tập trung kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng, tổ chức, bộ máy và cán bộ;  quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ CĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giỏi tay nghề có khả năng tập hợp đoàn kết, vận động CN viên chức NLĐ ở cơ sở.

 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ xây dựng "Mái ấm CĐ" từ tổ chức CĐ.

Tại buổi lễ mít tinh, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. LĐLĐ  tỉnh hỗ trợ 5 gia đình CN viên chức LĐ  làm nhà “Mái ấm CĐ” năm 2016, mỗi gia đình trị giá 25 triệu đồng và tặng 57 suất quà mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho 57 CN LĐ  nghèo. Xúc động trước sự quan tâm của tổ chức CĐ, chị Bùi Thị Đông, CĐCS Cty Cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái, thuộc CĐ ngành Xây dựng nói: "Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, đã từ lâu muốn làm lại căn nhà cũ nát, song lực bất tòng tâm. Nay được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 25 triệu từ quỹ "Tấm lòng vàng" tôi không biết nói gì hơn, rất cảm ơn tổ chức CĐ. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp gia đình tôi vượt khó vươn lên".