Ngày 14.3, LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận số tiền hỗ trợ 500 triệu đồng từ Công đoàn (200 triệu đồng) và Tập đoàn Caosu Việt Nam (300 triệu đồng). Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Caosu Việt Nam - cho biết, hiện ngành caosu đang gặp nhiều khó khăn, nhưng khi biết LĐLĐ tỉnh QT đứng ra vận động để xây dựng cột cờ chủ quyền trên đảo Cồn Cỏ, cán bộ công nhân đã tổ chức quyên góp được 200 triệu đồng, góp phần xây dựng cột cờ khẳng định chủ quyền biển đảo tổ quốc. CĐ Caosu Việt Nam cũng hỗ trợ 70 triệu đồng xây 2 “Mái ấm công đoàn”.