LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp số 1708/QCPH-BHXH-LĐLĐ ngày 18.11.2016 giữa BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2016 - 2020; bước đầu làm việc với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên tinh thần hướng các doanh nghiệp khẩn trương nộp các khoản nợ theo đúng quy định, bước cuối cùng các doanh nghiệp không nộp thì mới khởi kiện ra tòa án.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh tiếp tục phối hợp các ngành chức năng của tỉnh tổ chức thanh tra việc thực hiện pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.