Theo đó, các đơn vị được nhận tiền hỗ trợ, gồm: CNVCLĐ huyện Hương Khê: 182 triệu đồng, Thạch Hà: 77,5 triệu, Vũ Quang: 66,5 triệu, Khu kinh tế tỉnh 54 triệu, CĐ ngành NNPTNT 30 triệu, CNVCLĐ ngành giáo dục 29 triệu, huyện Hương Sơn 22,5 triệu, Đức Thọ 18 triệu, TP. Hà Tĩnh 18 triệu, CĐ ngành Công thương 14 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh Nguyễn Văn Thanh trao tiền hỗ trợ các đơn vị 

Ngay sau lễ trao tiền hỗ trợ, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phối hợp LĐLĐ huyện Thạch Hà trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ 02 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên bị thiệt hại trong trận lũ vừa qua.