Tiền lương bình quân của NLĐ trong DN có cổ phần, vốn góp của Nhà nước là 7,2 triệu đồng; Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu là 6,4 triệu đồng; DN dân doanh là 4,5 triệu đồng; khối DN FDI là 4 triệu đồng. Trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp, thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Phú Yên về phát hành thẻ đoàn viên liên kết vừa có chức năng tài chính như thẻ ATM nhằm mang lại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ.