Bà Phạm Thị Hằng – Chủ tịch CĐ Khu Kinh tế Hải Phòng – cho biết: Hiện tại, CĐ KKT có 157 CĐCS với tổng số 66.541 LĐ, trong đó có 60.435 đoàn viên CĐ. Trong tháng Công nhân, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đã thành lập mới được 6 CĐCS, đạt 150% chỉ tiêu với 2.667 đoàn viên (đạt 133,4 chỉ tiêu), ký TƯLĐTT với 4 đơn vị; 133 CĐCS đã tổ chức hoạt động tháng CN với nhiều hình thức như ngày hội thể thao, liên hoan văn nghệ, giải bóng đá.
Ngoài ra, CĐ KKT còn tổ chức tập huấn về ATVSLĐ cho 248 Chủ tịch CĐ và cán bộ phụ trách ATVSTP tại DN; tổ chức diễn đàn gia đình và sức khoẻ cho gần 400 CNLĐ; tư vấn giám sát thực hiện pháp luật lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động nữ, thăm hỏi đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn….
Theo bà Phạm Thị Hằng, phần lớn những vấn đề NLĐ quan tâm liên quan đến chế độ chính sách, nhà ở, BHXH. CĐ KKT Hải Phòng với mục tiêu vì người lao động, nên mọi công tác liên quan đến CNLĐ đều được chăm lo, thực hiện tốt. “Chúng tôi cũng quan tâm và sẽ tham gia giám sát trong việc cung cấp thực phẩm và chất lượng của bữa ăn ca nhằm đảm bảo sức khoẻ cho NLĐ” – bà Hằng nói.
Ông Phạm Hữu Thư đã yêu cầu CĐ KKT Hải Phòng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, trong đó nhấn mạnh việc CĐ KKT Hải Phòng phải thực hiện tốt các công việc trong thời gian tới như buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP với CNLĐ, tổ chức Đại hội CĐ tại cơ sở và cấp trên cơ sở…