Điều đáng ghi nhận là cán bộ, CNVCLĐ Cty luôn coi an toàn lao động (ATLĐ) là yếu tố quan trọng hàng đầu và các đơn vị đều tích cực tham gia hưởng ứng.

Lên kế hoạch, nội dung cụ thể

Theo bà Nguyễn Thị Trinh Nguyên, CĐ Cty đã lên kế hoạch cụ thể cho từng cấp, từ cấp CĐ Cty đến cấp CĐCS thành viên trực thuộc. Theo đó, CĐ Cty CP Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Bảo hộ lao động Cty tổ chức lớp tập huấn cho toàn thể an toàn viên về nội dung hoạt động huấn luyện ATVSLĐ; hỗ trợ các CĐCS thành viên tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cho lực lượng an toàn viên theo quy định; tổ chức kiểm tra định kỳ các nội dung theo mẫu đăng ký của các đơn vị; theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt an toàn vệ sinh viên định kỳ đúng quy định, đảm bảo chất lượng, góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Với các CĐCS thành viên, các nội dung gồm: Đăng ký thực hiện Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” năm 2017 do CĐ Cty CP Cảng Sài Gòn triển khai; phối hợp với Ban BHLĐ tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác ATVSLĐ tại đơn vị, góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp; cụ thể hóa các nội dung hoạt động theo hướng dẫn nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn; đánh giá kịp thời các rủi ro, các nguy cơ gây TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, đề xuất các giải pháp khắc phục hiệu quả; duy trì tổ chức tốt các buổi sinh hoạt an toàn viên định kỳ, đảm bảo chất lượng; vận động 100% CBCNV tham gia khám sức khỏe định kỳ theo quy định; theo dõi, phát hiện kịp thời các trường hợp NLĐ bị bệnh nghề nghiệp hoặc các chứng bệnh nan y khác và có các đề xuất hỗ trợ thiết thực; chủ động phối hợp với Ban BHLĐ đơn vị tổ chức kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở CBCNV đơn vị nâng cao ý thức xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn.

Phấn đấu không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng

Cũng theo bà Trinh Nguyên, thực hiện sự chỉ đạo của CĐ TCty Hàng hải VN, xác định làm tốt công tác bảo hộ lao động, ATVSLĐ là góp phần thiết thực thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, Cty CP Cảng Sài Gòn đặt mục tiêu trọng tâm giảm tới mức thấp nhất số vụ TNLĐ, không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật cháy, nổ. 

CĐ Cty và các CĐCS thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi NLĐ trong việc thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, nội quy, quy định về ATLĐ, bảo hộ lao động của Cty; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, khen thưởng kịp thời những NLĐ làm tốt; phấn đấu 100% NLĐ được huấn luyện định kỳ về ATLĐ; trang cấp đầy đủ dụng cụ, công cụ phòng hộ, đồ dùng bảo vệ cá nhân; đổi mới phương thức hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác BHLĐ, nâng cao hiệu quả mạng lưới ATVSV.

Chia sẻ về việc chấp hành các quy định về bảo hộ lao động, ATVSLĐ, ông Trần Thanh Bình - thuyền viên thuộc Xí nghiệp Lai dắt tàu biển (Cty CP xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn) - cho hay, NLĐ trong Cty luôn được tổ chức CĐ tuyên truyền, tổ chức tập huấn về bảo hộ lao động, ATVSLĐ; trang cấp bảo hộ lao động đầy đủ, hằng năm đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ (những NLĐ làm các công việc nặng nhọc thì mỗi năm được khám sức khỏe định kỳ 2 lần).

“Bản thân tôi cũng như những NLĐ khác luôn coi “tàu là nhà”, luôn ý thức ATLĐ là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nếu không chấp hành thì đầu tiên là mình thiệt, làm ảnh hưởng tới Cty và khổ vợ con. Bởi vậy, tôi rất phấn khởi, hưởng ứng nhiệt tình Tháng Hành động về A n toàn vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017”.

Theo bà Nguyễn Thị Trinh Nguyên - GĐ Cty CP Cảng Sài Gòn, năm 2016, đã có 14 tập thể và cá nhân thuộc Cty được nhận bằng khen của CĐ TCty Hàng hải VN; 20 an toàn vệ sinh viên được nhận giấy khen của CĐ Cty CP Cảng Sài Gòn.