Năm 2016, CĐ Công thương VN tích cực đôn đốc thu kinh phí CĐ. Tính đến hết ngày 31.12.2016, tỉ lệ thu nộp kinh phí CĐ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp đạt kết quả tốt, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở nộp kinh phí lên cấp trên đạt 93%, nhưng tỉ lệ nộp toàn ngành chỉ đạt hơn 80% kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình SXKD của một số DN gặp khó khăn, nhiều CĐCS có số lượng đoàn viên ít, thu không đủ chi. Tuy nhiên, CĐ Công Thương VN đã nộp kinh phí CĐ về Tổng LĐLĐVN đạt 100% kế hoạch và đúng thời gian quy định.

Về công tác an sinh xã hội (ASXH), năm 2016, ngoài số tiền các đơn vị ủng hộ qua CĐ Công Thương VN (trên 4,4 tỉ đồng), tổng số tiền các tổ chức CĐ trực thuộc triển khai hoạt động xã hội, phối hợp với chuyên môn đồng cấp chi thực hiện hoạt động công tác xã hội tác các đơn vị (chủ yếu chăm lo cho đoàn viên, NLĐ và con của đoàn viên, NLĐ…) đạt trên 95 tỉ đồng; tổng số tiền chi thực hiện hoạt động công tác ASXH với Trung ương, địa phương, tổ chức khác đạt gần 113 tỉ đồng. Như vậy, tổng số tiền các đơn vị chi thực hiện hoạt động công tác xã hội cả năm đạt trên 212 tỉ đồng.  

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong công tác xã hội năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công thương tặng bằng khen cho 13 tập thể và 18 cá nhân; CĐ Công thương VN tặng bằng khen cho 47 tập thể và 45 cá nhân.