Tại đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường kính báo những thành quả đã đạt được trong 87 năm qua của CĐ Việt Nam. Thay mặt Đoàn Đại biểu BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường hứa: Tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, của GCCN; xây dựng GCCN và CĐ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, là tổ chức đại diện cho đoàn viên, NLĐ; là bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị, có nhiệm vụ giữ mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa đông đảo NLĐ và Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; hoạt động CĐ ngày càng thiết thực, hiệu quả; quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ; thực sự đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; đội ngũ cán bộ CĐ rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực suy thoái, khắc phục các khuyết điểm yếu kém; cán bộ CĐ có tinh thần trách nhiệm và sự tiến công, sâu sát cơ sở, phục vụ CNLĐ và vì lợi ích của đoàn viên.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đã ghi sổ lưu niệm: Tưởng nhớ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, người lãnh tụ đầu tiên của tổ chức CĐ Việt Nam, mỗi cán bộ CĐ Việt Nam xin hứa luôn học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, tổ chức CĐ giao, luôn xứng đáng là thủ lĩnh của CNVCLĐ VN; nguyện luôn đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, các bậc tiền bối và lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đã lựa chọn; giữ vững ngọn cờ tiên phong của giai cấp CN và truyền thống vẻ vang của tổ chức CĐ VN; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Sau khi dâng hoa và thắp hương tưởng niệm tại lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình), đoàn đã dâng hoa và thắp hương tưởng niệm tại đền thờ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân (xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng).