Theo Nhạc sĩ-Tiến sĩ Nông Quốc Bình-Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam - năm 2016 Hội đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn học nghệ thuật có ý nghĩa và hiệu quả, tích cực tuyên truyền phát triển hội viên trẻ là người dân tộc thiểu số. Phối hợp với các đơn vị như Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức các cuộc thi, hội thảo, chuyến đi thực tế, qua đó đã động viên được không khí sáng tác trong giới văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số, giúp các tác giả đi sâu vào đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc và cơ sở. Dự kiến năm 2017, Hội sẽ tiếp tục duy trì các Trại sáng tác, nhất là các Trại sáng tác dành cho tác giả trẻ, tác giả dân tộc thiểu số ở các vùng miền để động viên, khuyến khích các tác giả sáng tạo.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm nay được trao tặng cho 61 tác giả, trong đó 4 tác giả đoạt giải A, gồm: tiểu thuyết "Thạch trụ huyết" của nhà văn Nguyễn Trần Bé; ca khúc "Gọi gió" của nhạc sĩ Kra Jan Dick; tác phẩm "Diễn xướng nghi lễ di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường" do tác giả Hà Lý tuyển chọn, chỉnh lý; phim phóng sự tài liệu "Long đong đời du mục", Đỗ Quốc Khánh chỉ đạo sản xuất. Có 11 giải B, 26 giải C và 20 giải khuyến khích.

Đánh giá về chất lượng giải thưởng năm nay, nhà thơ Mai Liễu – Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam - cho biết các tác phẩm dự giải thuộc nhiều lĩnh vực, chuyên ngành. Các chuyên ngành văn học, văn nghệ dân gian, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh đều có nhiều tác phẩm tiêu biểu. Đáng lưu ý là các cây bút trẻ dân tộc thiểu số xuất hiện khá nhiều ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, chất lượng sáng tác nổi trội rõ rệt. 

Tuy nhiên, các tác phẩm lớn như tiểu thuyết, trường ca có tầm sử thi còn vắng bóng, âm nhạc cũng thiếu những ca khúc thực sự lan tỏa. Nhiều tác phẩm ít sự thể nghiệm mới, còn mang tính khẩu hiệu, thiếu sáng tạo. Một số chuyên ngành như múa, điện ảnh, nghiên cứu phê bình chưa có nhiều dấu ấn.