Mới đây, MC Phan Anh đã công bố trên Facebook cá nhân bản sơ kết hoạt động thiện nguyện tại Hà Tĩnh - Quảng Bình. Tổng số tiền mà anh đã sử dụng trong đợt một là hơn 3 tỷ đồng, gồm hỗ trợ tiền mặt, thực phẩm cho 1.000 hộ dân tại 4 xã ở Quảng Bình và một số thôn ở Hà Tĩnh.Theo lời Phan Anh, toàn bộ số tiền chi tiêu này đều có hóa đơn, chứng từ đầy đủ của các nhà cung cấp.

Theo đó, tổng số tiền đã sử dụng trong đợt 1 là: 3.084.000.000 (ba tỉ, không trăm tám mươi bốn triệu đồng) trong đó: tiền mặt: 2.666.000.000 đồng. Thực phẩm: 418.000.000 đồng.

Cũng theo Phan Anh, số tiền đóng góp, tới thời điểm này đã vượt xa so với dự kiến ban đầu của anh nên các hoạt động thiện nguyện tại Quảng Bình – Hà Tĩnh sẽ không chỉ dừng lại ở hoạt động hỗ trợ khẩn cấp như dự kiến. Qua tham khảo nguyện vọng của bà con, của các chuyên gia có kinh nghiệm, cũng như cân đối nguồn lực, Phan Anh mong muốn các hoạt động tiếp theo sẽ được thực hiện dưới dạng chuyên sâu hơn để phát huy tối đa mục đích hỗ trợ bà con hai tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh nhanh chóng khôi phục, ổn định cuộc sống.

 
Anh dự định đợt hai của hoạt động thiện nguyện sẽ hỗ trợ khoảng 1.000 con bò giống cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo ở Quảng Bình.
"Qua tham khảo nguyện vọng của bà con, của các chuyên gia có kinh nghiệm, cũng như cân đối nguồn lực, Phan Anh mong muốn các hoạt động tiếp theo sẽ được thực hiện dưới dạng chuyên sâu hơn để phát huy tối đa mục đích hỗ trợ bà con hai tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh nhanh chóng khôi phục, ổn định cuộc sống" - nam MC chia sẻ.
Đợt ba, anh sẽ xây hai trường học đạt chuẩn và đợt bốn sẽ chuyển toàn bộ số tiền còn lại vào Quỹ có uy tín để hỗ trợ trẻ em nghèo trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh.
Vì có nhiều luồng ý kiến về chuyện cần minh bạch về số tiền làm thiện nguyện, nên Phan Anh cũng lên tiếng rằng tất cả chi phí đi lại, lưu trú của các thành viên tham gia hoạt động đợt 1 vừa qua đều do các cá nhân tự trang trải.

Ngoài ra, với mục đích công khai và minh bạch tài chính nhằm đảm bảo niềm tin của các tấm lòng vàng đã cùng chung tay trong hoạt động này, MC Phan Anh đã nhận được sự đồng hành, trợ giúp tư vấn của các chuyên gia tài chính đến từ một trong các hãng kiểm toán uy tín nhất tại Việt Nam. Anh cũng nhận được sự tư vấn về pháp lý của các luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội về việc quản lý, thu - chi số tiền rất lớn người dân trên khắp cả nước đã tin tưởng, đặt niềm tin vào mình.