Trong thời gian triển khai thiết lập tổng đài điện thoại chính thức với đầu số ngắn và dễ nhớ, Văn phòng Thành ủy thông báo số điện thoại của đường dây nóng ở thời điểm hiện tại là 0888 247 247.
Trước đó, trong cuộc họp ngày 15.2 của Thành ủy TPHCM, Bí thư Đinh La Thăng đã chỉ đạo thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin của người dân TP.

Thông qua đường dây nóng, Văn phòng Thành ủy sẽ tổng hợp báo cáo trực tiếp tới Bí thư các vấn đề mà người dân TP phản ánh để ông nắm tình hình và chỉ đạo xử lý.

Ông Đinh La Thăng cũng khẳng định lãnh đạo TP sẵn sàng tiếp thu, sẵn sàng đối thoại cùng người dân về những việc liên quan đến sự phát triển của TP, đến đời sống dân sinh. Do vậy, các cơ quan chức năng càng phải cung cấp thông tin rõ ràng, công khai hơn nữa cho báo chí, cho người dân TP.