Tại Phiên họp lần này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật dược (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật quy hoạch; Cho ý kiến về dự án Luật báo chí (sửa đổi);

Cho ý kiến về dự án Luật về hội; Cho ý kiến về dự án Luật ban hành quyết định hành chính; Cho ý kiến về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng.

Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; Nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO); Cho ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm;

Cho ý kiến về dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp; Cho ý kiến về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015;

Cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo Báo cáo số 348/BC-CP ngày 17-7-2015 của Chính phủ;

Cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2016; Nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014;

Cho ý kiến về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.

Nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ).

Cho ý kiến về dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội; Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cho ý kiến về thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Dự kiến, Phiên họp thứ 41 sẽ được diễn ra từ ngày 14.9 đến 24.9.

Clip Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: