Các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ niềm vinh dự to lớn được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao trọng trách, đồng thời nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm hết sức nặng nề. Đồng thời, khẳng định sẽ hết sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vinh dự được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao trọng trách, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Từ xa xưa, nhiều tấm gương sứ thần đi các nước đã khẳng định được trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam.

Tổng Bí thư tin tưởng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chúc các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài lên đường nhận nhiệm vụ với khí thế, quyết tâm cao và kết thúc nhiệm kỳ công tác trở về với những dấu ấn tốt đẹp, có nhiều đóng góp cho đất nước, cho nhân dân.