Cho ý kiến vào dự Luật về hội, nhiều ĐB cho rằng, có quá nhiều quy định mang nặng tính quản lý, nhiều thủ tục hành chính rườm rà. Chỉ ra nhiều thủ tục rườm rà như quy định 2 năm không hoạt động thì bị xóa tên, hay 5 năm phải đại hội 1 lần, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam đi ô xin Nguyễn Văn Rinh (Đại biểu Quốc hội Đoàn Hải Dương) nhận định: Như vậy là thủ tục quá rườm rà, không cần thiết. Bởi theo ông, tùy theo tính chất hoạt động mà có những hoạt động đặc thù khác nhau, có hội 2-3 năm mới có hoạt động.

Phân tích thêm về việc quá nhiều quy định mang nặng quản lý của Nhà nước, ông Rinh nói: "Các hội hiện nay chủ yếu là tự chủ về ngân sách, tự do hội họp, và Nhà nước không cấm. Hoạt động tuân theo điều lệ, vì vậy không nên quy định tổ chức bộ máy về hội ban, bệ, bộ máy. Hiện có việc chúng ta đang giảm biên chế nên một số tỉnh đưa những người này về công tác tại hội là thiếu dân chủ, vì nhỡ hội viên không tôn sùng người đó thì sao? Cho nên  tổ chức bộ máy nên để hội viên bầu. Quản lý Nhà nước về hội đừng làm quá chặt vì hội hoạt động có tính chất đặc thù".

Ông Rinh dẫn chứng: Điều lệ hoạt động của hội không phải do Chủ tịch hội ký mà do Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký thì có đúng không? Quyền lập hội có được đảm bảo không? Do đó chỉ nên chấp thuận và công nhận được hoạt động thì khách quan hơn.
Đồng quan điểm, ĐB Lê Đình Khanh (Hải Dương) cho rằng, Luật hội đang có khoảng trống khi bỏ hẳn lực lượng hội không có tư cách pháp nhân như: dòng họ đồng ngũ, môn. Theo ông Khanh không quản lý hội không có tư cách pháp nhân thì rất phức tạp bởi hiện nay có nhiều hội được thành lập hoạt động theo kiểu xã hội đen, và họ cũng có điều lệ hoạt động. Vậy ta loại hội không có tư cách pháp nhân ra ngoài phạm vi điều chỉnh thì ai quản lý?

Ông Khanh cũng cho rằng nhiều quy định trong Luật "nhúng quá sâu" vào hoạt động của hội. Và ông đưa dẫn chứng: Bắt hội báo cáo Sở tài chính về tình hình tài chính, rồi báo cáo chính quyền địa phương. Ở một tỉnh có bao nhiêu hội, bây giờ hội nào cũng gửi báo cáo cho Chủ tịch tỉnh thì Chủ tịch tỉnh làm gì có thời gian đọc. "Quản quá sâu là vô duyên. Mỗi hội có nhiều chức năng khác phải để họ tự do chứ sao quy định chi tiết là không ổn. Họ hoạt động theo điều lệ nhưng sao cái gì cũng lại do cơ quan Nhà nước phê duyệt. Họ làm trái điều lệ thì miễn chứ đừng cái gì cũng báo cáo xin phép từ đó gây kiềm tỏa, ức chế. Hội khi đăng ký trình đại hội xong phải ra quyết định cho người ta hoạt động chứ sao bắt người ta chờ 60 ngày. Như vậy là hành người ta, đừng bắt chặt người ta quá"-ông Khanh chỉ rõ.

Clip Đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ chiều 19.11.