Ngay sau đó, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Dưới lá cờ đỏ sao vàng, tay phải giơ lên, tay trái đặt lên Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc lời tuyên thệ:
"Thưa Quốc hội, tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ:
Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.
Tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tôi xin chân thành cảm ơn".

Xem ngay VIDEO TUYÊN THỆ tại đây>>>

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa tân Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc (Ảnh: Q.H)

Ngay sau khi được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu trước Quốc hội:

"Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ. Đây là vinh dự to lớn và là trách nhiệm nặng nề mà Đảng,  Nhà nước và nhân dân giao phó. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sư  Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh.

Là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành Quốc hội, tôi sẽ cùng đồng chí thành viên nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hiệu lực hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức nặng, nhiệm vụ theo quy định  của Hiến pháp và pháp luật.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát, hợp tác ủng hộ của Quốc hội, của Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của các Chính phủ tiền nhiệm, nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng bào, cử tri cả nước, ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế;  tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ  máy hành chính Nhà nước và trong toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đem lại cuộc sống ấm lo, hạnh  phúc, an ninh, an toàn  cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và các Thủ tướng tiền nhiệm đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp  cách mạng của Đảng và dân tộc.

VIDEO THỦ TƯỚNG TUYÊN THỆ 


Tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Xuân Phúc

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, sinh ngày 20.7.1954. Quê ở Quảng Nam. Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII
Phó Thủ tướng Chính phủ.
Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.
Từ năm 1973 - 1978: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; Bí thư chi đoàn.
Từ năm 1978 - 1979: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế Quảng Nam – Đà Nẵng.
Từ năm 1980 - 1993: Chuyên viên, Phó Văn phòng; rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Dân Chính Đảng Quảng Nam – Đà Nẵng khóa I, II. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia.
Từ năm 1993 – 1996: Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Tỉnh ủy viên khóa XV, XVI tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore.
Từ năm 1997 – 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, XVIII; Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6.
Từ năm 2001 – 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 1999 – 2004); Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.
Từ năm 2004 - 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2004 - 2009); Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI; Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Quảng Nam.
Từ tháng 3.2006 – 5.2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Tháng 4.2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Từ tháng 6.2006 – 8.2007: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.
Tháng 8.2007: Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.
Tháng 1.2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, được bầu vào Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.
Tháng 1.2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

 

 

Tin bài nổi bật