Theo Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí, tổng số phiếu phát ra là 484 phiếu và thu vào 484 phiếu.
Đối với phiếu bầu chức vụ Chủ tịch Quốc hội số phiếu hợp lệ là 481 phiếu, 3 phiếu không hợp lệ bằng 0,6% tổng số ĐBQH. Số phiếu đồng ý 472 bằng 95,5% tổng số ĐBQH. Không đồng ý là 9 phiếu bằng 1,82% tổng số ĐBQH.
Đối với Chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia số phiếu hợp lệ 477 phiếu, không hợp lệ 7 phiếu bằng 1. Số phiếu đồng ý là 467 phiếu, không đồng ý 10 phiếu.
"Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia", ông Tý nhấn mạnh.
Sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc Nghị quyết bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với số ĐB tham gia 474, số ĐB tán thành 474, tỷ lệ thông qua 96,15%.

 

 Ảnh: Hải Nguyễn
Sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu bà làm Chủ tịch Quốc hội.
“Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Tôi luôn  khắc ghi lời tuyên thệ trước Quốc hội, để thực hiện đầy đủ, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội theo luật định, phát huy truyền thống tốt đẹp của những người đi trước, tôi sẽ cùng với Ủy ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 12.4.1954. Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Phó Chủ tịch Quốc hội.
Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân. Trước 2006: Giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.
Năm 2006: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại.
Tháng 4.2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Năm 2007: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.
Tháng 1.2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư (khóa XI).
Tháng 7.2011: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, được bầu là Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tháng 5.2013: Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.
Tháng 1.2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Clip Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hội