Tại buổi thảo luận, đa số các đại biểu đều cho rằng, việc thảo luận về tổng kết nhiệm kỳ là một nét mới của Quốc hội. Đây không phải dịp đánh giá thành tựu mà là cơ hội để ngẫm lại cả nhiệm kỳ. Nhìn chung, các báo cáo đánh giá đúng và khá đủ tình hình triển khai các nhiệm vụ, bám sát thẩm quyền, chức năng.
Tuy nhiên, theo đại biểu Trần Đình Long (Đắk Nông), đến lúc phải đánh giá, xem xét về tình hình Biển Đông.
“Chúng ta còn một phần bị Trung Quốc chiếm đóng, hàng ngày ngư dân bị xua đuổi, đánh đập. Tại sao Quốc hội không có nghị quyết chính thức về vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa? Là một Đảng viên, tôi cũng thấy không biết nói với cử tri thế nào khi dân hỏi về Trường Sa, Hoàng Sa”, đại biểu Long bày tỏ.
Đánh giá Quốc hội đã bình tĩnh xử lý vấn đề Biển Đông, nhất là sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan nhưng đại biểu Lê Minh Thông băn khoăn: “Phản ứng của chúng ta trước hđ đã dc sự đồng tình của cử tri chưa thì chưa dám chắc. Cử tri muốn chúng ta mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và cần có tuyên bố trong vấn đề Biển Đông. Chúng ta có bước đi nhưng rõ ràng cử tri có băn khoăn chuyện này”.
Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng: “Các báo cáo khi đề cập vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền chưa tương xứng. Người dân đọc cảm thấy gần như lướt qua. Chúng ta ở đây có điều kiện biết nhiều vấn đề nhưng người dân làm sao biết, cùng với các luận điệu khác thì lòng tin lại giảm”.
“Báo cáo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân rất rõ về ý kiến người dân liên quan bảo vệ chủ quyền. Vấn đề Biển Đông hết sức thiết thân, diễn ra hàng ngày hàng giờ, thế giới còn sốt ruột. Chúng ta làm nhiều việc nhưng người dân không chia sẻ được, mà lòng dân hết sức quan trọng!”, ông Dương Trung Quốc bày tỏ.
Theo đại biểu Dương Trung Quốc, “người dân cực kỳ quan tâm và muốn thấy ý chí của Nhà nước. Bảo vệ chủ quyền trước hết là nội trị, là lòng người, cố kết lòng dân, còn đối ngoại là quá trình”.

Clip Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ sáng 23.3.