Cũng trong ngày 25.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Tạm giữ, tạm giam. Đáng chú ý, luật này đã tách các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Công an để tổ chức độc lập với cơ quan điều tra và giao cho một phó tổng cục trưởng không phải là thủ trưởng cơ quan điều tra phụ trách, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều tra tội phạm. Luật quy định rất rõ việc cấm các hành vi tra tấn, truy bức, dùng nhục hình, các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Các hành vi khác cũng bị nghiêm cấm như giam giữ người trái pháp luật; trả tự do trái pháp luật người bị tạm giữ, người bị tạm giam; vi phạm quy định trong việc quản lý, canh gác, áp giải người bị tạm giữ, người bị tạm giam… Đáng chú ý, theo luật vừa được thông qua, người bị tạm giam, tạm giữ được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cũng trong chiều 25.11, QH đã biểu quyết thông qua Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi); biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế...