Trình bày tờ trình tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ dành gần 14 ngày để xem xét, thông qua 4 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 14 dự án luật.
Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, 3 dự án luật (Luật về hội; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 đã được Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại các kỳ họp trước và có điều kiện thuận lợi về thời gian để chỉnh lý, hoàn thiện. Tuy nhiên, đa số đại biểu Quốc hội khóa XIV chưa được tiếp cận các dự án luật này.
Do vậy, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, khẩn trương triển khai, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, nội dung, tài liệu các dự án luật trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến, gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội 45 ngày trước ngày khai mạc để nghiên cứu, tổ chức thảo luận tại địa phương.
Theo ông Phúc, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ làm việc tại tổ và tại hội trường để xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
Tại kỳ họp này, Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng…

Theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn.

Clip Phiên họp thứ 2 của Ủy ban thường vụ QH khóa XIV.