Ngày 8.6, Quốc hội sẽ thảo thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015. Phiên thảo luận này sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Từ 11-13.6, QH sẽ dành 2,5 ngày để nghe thực hiện việc chất vấn Thủ tướng và các thành viên của Chính phủ cũng như nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. 4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này gồm: Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân.