Do không có bất cứ đại biểu Quốc hội nào đăng ký thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016 nên Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nói: Do không có đại biểu Quốc hội nào đăng ký thảo luận nên mời Quốc hội nghỉ sớm.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

Tờ trình nêu rõ: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội Xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2016.

Xem xét, thảo luận báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước;

Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016.

Xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV. Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội;

Về giám sát chuyên đề, Ủy ban thường vụ sẽ xin ý kiến của Quốc hội về 1 trong 2 vấn đề sau: Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 -2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp (dự kiến giao Ủy ban Kinh tế chủ trì thực hiện); Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015; định hướng phát triển khoa học, công nghệ để đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2015-2025 (dự kiến giao Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường chủ trì thực hiện).

Clip Quốc hội tiến hành biểu quyết chương trình xây dựng luật pháp lệnh.