Chiều nay, dưới dự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.
Sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bằng hình thức bỏ phiếu kín.  Ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết, số phiếu phát ra 474, số phiếu thu về  474, số phiếu hợp lệ 473, số phiếu không hợp lệ 1, số phiếu đồng ý 447, số phiếu không đồng ý 26. 
Căn cứ theo Luật tổ chức Quốc hội, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang với tỷ lệ tán thành 92,71%. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành khi bầu được Chủ tịch nước mới. 
Ông Trương Tấn Sang, sinh ngày 21.01.1949. Quê tại xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; trình độ cao cấp lý luận chính trị; cử nhân Luật.
Ông Trương Tấn Sang là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá VII, VIII, IX, X, XI; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khoá X, XI (từ tháng 5.2006 đến tháng 8/2011); Đại biểu Quốc hội khoá IX, X, XI, XIII; Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Tháng 6.1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 1992: Quyền Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh.
Tháng 6.1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 1.2000: Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Tháng 4.2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Tháng 4.2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính tri, Ban Bí thư Trung ương.
Tháng 5.2006 đến nay: Giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, XI.
Tháng 1.2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị (khóa XI); Thường trực Ban Bí thư.

Tháng 7.2011: Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, được bầu là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Clip Tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ.