Tờ trình nêu rõ: căn cứ Điều 88 Hiến pháp, Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, Nghị quyết số 01 ngày 12/3/2016 của BCH Trung ương Đảng, Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trân trọng đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo kế hoạch, sáng nay 7.4, Quốc hội sẽ bầu và biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ, sau đó tân Thủ tướng tuyên thệ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, sinh ngày 20.7.1954. Quê ở Quảng Nam. Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII; Phó Thủ tướng Chính phủ.
Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.
Từ năm 1973 - 1978: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; Bí thư chi đoàn.
Từ năm 1978 - 1979: Cán bộ Ban Quản lý kinh tế Quảng Nam – Đà Nẵng.
Từ năm 1980 - 1993: Chuyên viên, Phó Văn phòng; rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Dân Chính Đảng Quảng Nam – Đà Nẵng khóa I, II. Học quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia.
Từ năm 1993 – 1996: Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Tỉnh ủy viên khóa XV, XVI tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Học quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore.
Từ năm 1997 – 2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, XVIII; Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam kiêm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 6.
Từ năm 2001 – 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 1999 – 2004); Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.
Từ năm 2004 - 2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2004 - 2009); Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI; Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Quảng Nam.
Từ tháng 3.2006 – 5.2006: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Tháng 4.2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Từ tháng 6.2006 – 8.2007: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của Quốc hội khóa XI.
Tháng 8.2007: Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.
Tháng 1.2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, được bầu vào Bộ Chính trị. Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ.
Tháng 1.2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Clip Chủ tịch nước tuyên thệ.