Ông Lâm Văn Mẫn - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh - cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là việc chăm lo đời sống của bà con các dân tộc thiểu số trong tỉnh ngày càng được cả hệ thống chính trị quan tâm, hỗ trợ, đem lại kết quả thiết thực, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng ấm no, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Từ đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ thị của Ban Bí thư, thông báo kết luận của Ban Bí thư, các nghị quyết của cấp có thẩm quyền về phát huy vai trò to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền vận động đồng bào về thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng kích động đồng bào.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, nhất là chính sách về hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giải quyết việc làm cho nhân dân.

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch danh dự Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo của Báo Công An Nhân Dân - đã trao 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng